Easy KB har blivit en lekstuga för företagsledningen

FromPJ[ ]
Date:12/5/15 1:56 PM

Jag har fått en hel fel frågor om flytten av Camilla Highness avkommor från Petri Puro och jag vill ta tillfället i akt att berätta för världen att jag har ingenting med detta att göra. Jag har sedan en tid avvecklat alla mina innehav i Easy KB, inklusive andelarna i Camilla Highness och hennes avkommor Ulriika, Jessica och Peter Highness. Anledningen till detta är att jag är missnöjd med hur Easy KB styrs och att jag saknar förtroende för företagets ledning som kan upplevas agera mer för egen vinning än för delägarnas bästa.

Easy KB är alltså Sveriges största administratör av andelshästar. Varje häst är normalt indelad i 20 andelar och förhållandet mellan delägarna regleras enligt ett bolagsavtal som i viss mån finns tillgängligt på företagets hemsida. Jag skriver "i viss mån" eftersom bolagsavtalet på hemsidan i stora stycken är märkt "EJ KLAR" och har varit sådan i nästan ett års tid. [bild]

Av denna anledning är det oklart exakt hur bolagsavtalet ser ut, men jag har aldrig sett någon version av bolagsavtalet i vilken frågor om matchning samt skötare för hästen är reglerade. Man kan tycka att det är ganska naturligt om dessa frågor ligger hos den tränare som är utsedd att träna hästen.

Detta förhindrade nu inte Easy KB:s jurist ? vilken är störste ägare i Camilla Highness och hennes avkommor ? att i höstas beordra tränare Petri Puro att byta skötare på Jessica Highness samt kräva start för henne i Breeders Crown-lopp mot hans vilja. Inget av detta föregicks av någon omröstning och övriga delägare blev överhuvudtaget inte informerade om att detta hade skett. Detta måste väl ändå anses som anmärkningsvärt?

Själv hade jag vid det här laget redan avvecklat mina andelar efter kraftigt missnöje med turerna kring Camilla Highness tidigare i år. Camilla Highness (som med sina 10,5 milj. kr intjänade är sjunde vinstrikaste svenskfödda sto genom tiderna) har i år betäckts med Pojke Kronos. Jag pratar alltså om den Pojke Kronos vars största merit är att ha vunnit Ulf Thoresens minneslopp från tredje invändigt. Det finns en enda anledning till att Camilla Highness betäckts med honom och den är att Pojke Kronos delägs av Easy KB:s VD och Easy KB:s jurist, vilka tillsammans har 65 procent i Camilla Highness.

Faktum är att av de tio fölston som Easy KB administrerar så har inte mindre än åtta betäckts med Pojke Kronos 2015. Förutom Camilla Highness märks här Stochampionats- och Stoderbyvinnaren Calamara Donna och ett par andra miljonvinnande ston. Hur detta hanterats i övriga andelsgrupper har jag ingen aning om, men jag känner väl till omständigheterna kring Camilla Highness väg till Pojke Kronos.

Efter att Pojke Kronos avelsvärderades för drygt ett år sedan hörde vi på avvägar från en annan delägare i hingsten att "han nog mest skulle få chansen med ägarnas egna ston, däribland Camilla Highness". Vid det laget hade andelsgruppen inte ens haft frågan om hingstval uppe.

Efter detta accepterade emellertid delägargruppen ett anbud från en stuteriägare om att byta till sig Camilla Highness mot rätten till hennes framtida avkommor. Då Camilla Highness haft problem föra fram levande föl de senaste åren sågs detta som ett bra sätt att minska delägargruppens risker. En åsikt som åtminstone till en början delades av Easy KB:s jurist som då röstade för förslaget. Då stuteriägaren enligt avtalet skulle få rätten att välja hingst hoppades jag också att Camilla Highness skulle få chansen med en hingst av betydligt högre klass än Pojke Kronos.

Nu händer det intressanta att Easy KB:s VD vägrar ta kontakt med stuteriägaren och när ett avtal efter mycket om och men ska undertecknas har det dykt upp ett krav på en dyr försäkring av de föl som ska tillfalla delägargruppen, att betalas av stuteriägaren. Ett krav som aldrig någonsin tidigare funnits med i bilden och som effektivt stjälpte hela uppgörelsen. Det är svårt att tolka detta händelseförlopp på annat sätt än att Camilla Highness var bortlovad åt Pojke Kronos och att uppgörelsen med stuteriägaren behövde dribblas bort.

Ytterligare efter det här ville vi diskutera att bli utköpta ur Camilla Highness, något som möttes med ett blankt nej. Allt hade skett enligt bolagsavtalet var svaret, och vi var hänvisade till att sälja våra andelar på öppna marknaden. Detta argument är förstås svårt att värja sig emot när bolagsavtalet som ovan visats inte finns i någon fastställd form utan mest existerar i huvudet på just Easy KB:s VD och Easy KB:s jurist.

En sak har emellertid slagit mig som ironisk: Som minoritetsägare i ett publikt aktiebolag har man många rättigheter på sin sida. I Easy KB kan bli utnyttjad ekonomiskt av själva "börscheferna" utan någon som helst möjlighet att göra något åt situationen.

Nu är jag nyfiken på om vi har haft otur som blivit utsatta för oegentligheter kring det här, eller om det är något som är satt i system:

Är du delägare i ett fölsto inom Easy KB som ska betäckts med Pojke Kronos mot din vilja? Har du observerat något annat av intresse vad gäller Easy KB? Tveka inte att kontakta mig på granskning@blodbanken.nu!

Per Johnsson


Comments


  Reply to this post

  You must log in before you can submit messages

  Register.


  Link to The Blood Bank

  Want to link to this Blood Bank page? Feel free to copy this HTML and paste to your web page! More about linking to The Blood Bank


  Preferences

  Display record marks as: [Time converter]
  Convert earnings to:
  [H]Pedigree
  [F]Production
  [S]STC Sportinfo http://www.atg.se/SokHastDetaljServlet)


  Racing information

  Racing information for Swedish-bred and to Sweden imported horses are due 10/2/16. This information is supplied by the Swedish Trotting Association (STC).

  Information on results in big races provided by Kurt Anderssons Travsida.


  Disclaimer

  We do not guarantee that the information is completely accurate and will not be responsible for any errors, omissions or inaccuracies published.