(please scroll down for message in English)

Blodbanken uppdaterad och Blodbanken PRO borta

Blodbanken uppdaterad

Blodbanken är uppdaterad med bland annat tävlingsuppgifter för svenskfödda hästar per 2018-06-30.

Blodbanken PRO borta

Betaltjänsten Blodbanken PRO är nu helt borta och alla delar av Blodbanken är gratis, inklusive den nyligen uppdaterade hingststatistiken

Till blodbanken

The Blood Bank updated and The Blood Bank PRO removed

The Blood Bank updated

The Blood Bank is updated with racing data for Swedish horses due 2018-06-30.

The Blood Bank PRO removed

The Blood Bank PRO is now removed and all parts of the Blood Bank is free of charge, including the updated sire statistics.

To the Blood Bank