Statistikuppgifter

Blodbankens statistik är indelad i femton variabler:

Variablernas avvikelse från medelvärdet åskådliggörs med färger. Lite förenklat kan man säga: Ju mer grönt, desto bättre avkommeresultat. Ju mer guld, desto högre förväntningar kunde man ha.

Det medelvärde det är fråga om är medel för hela kullen (vid fadersstatistik och morfarstatistik) eller medel för hingstens avkommor (vid far-morfarsstatistik). Vid hingststatistik över för äldre avkommor finns inget meningsfullt medeltal att jämföra med.

Färger

Grönt  Avkommeresultat över medel
Grått  Avkommeresultat precis på medel
Rött  Avkommeresultat under medel
 
Guld  Förväntat avkommeresultat över medel
Grått  Förväntat avkommeresultat precis på medel  
Brunt  Förväntat avkommeresultat under medel
 
 Ingen färg   Inget meningsfullt medeltal finns

Variabler

avkantalet avkommor
premieandel avkommor som klarat premielopp
kvalandel avkommor som klarat kvallopp
startatandel avkommor som startat
vunnitandel avkommor som vunnit lopp
<19andel avkommor som gått under 1.19,0v eller under 1.17,0a
<16andel avkommor som gått under 1.16,0v eller under 1.14,0a
>10andel avkommor som tjänar över 10 000 EUR
>50andel avkommor som tjänat över 50 000 EUR
stantal starter per avkomma
p1antal segrar per avkomma (alltså detsamma som segerkvot)
prissummaprissumma per avkomma
hmtrlmedelindex hos avkommornas fäder (de som har indexuppgift)
smtrlmedelindex hos avkommornas mödrar (de som har indexuppgift)
proffstrandel avkommor som är i professionell träning

[stäng fönstret]