Modernitet/generationsintervall

Generationintervall (medeltal, 4 gen)
Genomsnittligt generationsintervall i hästens stamtavla de senaste fyra generationerna.

Anföräldrarnas födelseår (medeltal, 4 gen)
Medeltalet av födelseåren för anföräldrarna inom fyra generationer.

[stäng fönstret]