Linjer och x-faktorpositioner

Hingstlinje Hingstlinje, klassificerad efter äldste fader i rakt i nedstigande led.

Ryskt blod Stolinje, klassificerad efter äldsta moder i rakt i nedstigande led.

X-faktorpositioner Klicka på [visa] för att rödmarkera x-faktorpositioner.

Ur genetisk synvinkel är begreppet hingstlinje relaterat till y-kromosomen och stolinje till mitokondrie-DNA, vilka båda ärvs i rakt nedstigande led. X-faktorpositioner är platser i stamtavlan varifrån hästen har kunnat få sin x-kromosom (mor till son, mor till dotter, far till dotter men inte far till son).

[stäng fönstret]