Stamtavlans storlek

Stamtavlan komplett i ... gen
Anger hur långt tillbaka stamtavlan är fullständig

Stamtavlans maxdjup
Anger hur långt tillbaka stamtavlan sträcker sig som längst

Pedigree Completeness Index (5 gen)
Ett mått på stamtavlans fullständighet. Beräknas som

PEC(individ) = (4 C(far) C(mor)) / (C(far)+C(mor)),

där C = 1/5 ∑ a(j) och a(j) är andelen kända anföräldrar i generation j (1 ≤ j ≤ 5).

[stäng fönstret]