Inavelsgrad

Inavelskoefficient (Blodbanken)
Inavelkoefficient beräknad av Blodbanken

Inavelskoefficient (STC)
Inavelskoefficient redovisad av STC

Notera: De två värdena ovan kan skilja sig åt beroende på mängden tillgänglig härstamningsinformation (olika databasstorlek). Parenteser runt inavelskoefficienterna anger att det är en osäker siffra på grund av otillräcklig härstamningsinformation (Pedigree Completeness Index < 0.8)

[stäng fönstret]