Komplement

Statistik över komplement, det vill säga morfarshingstar på en fadershingst eller fadershingstar på en morfarshingst. För att en far-morfarskorsning ska tas upp i statistiken krävs minst fem svenskfödda avkommor fyra år eller äldre under minst två olika mödrar (det vill säga inte bara helsyskon). Länken ([H]) i andra kolumnen går till en härstamningsanalys av korsningen.

För innebörden av färger och en förklaring av förkortningarna, se statistikuppgifter

TIPS: Om en korsning har nått mycket bättre eller sämre resultat än man kunde förvänta är det ofta intressant att försöka hitta förklaringen i stamtavlan ([H]).

[stäng fönstret]