Raser

Man pratar traditionellt om tre travarraser: den amerikanska, den franska och den ryska. De franska och ryska är sedan länge utblandade med amerikanskt blod. Utgångspunkten för Blodbankens rasanalys är hästarnas födelseland.

Franskt blod Andel franskt blod.

Ryskt blod Andel ryskt blod.

Amerikanskt blod Andel amerikanskt blod.

[stäng fönstret]