Avelsindex

Antal starter
Delindex för antal starter.

Tävlingsprestationer
Delindex för tävlingsprestationer.

Startprocent
Delindex för startprocent.

Totalindex
Totalindex. Riskjusterad sammanvägning av delindexen.

Säkerhet
Mått på säkerhet i skattningen.

[stäng fönstret]