Inavelsinslag

Inavelskoefficienten anger den totala graden av inavel, men man kan också beskriva inavel genom att lista vilka anföräldrar som förekommer på båda sidor i stamtavlan. Tabellens kolumner anger:

Anförälderns namn
Namnet på de anföräldrar som finns på både fader- och modersidan.

Korsning
En angivelse av var i stamtavlan anföräldern finns. Siffrorna är generationsnummer. Parenteser används för att avskilja faders- och moderssidan. Understrukna siffror innebär att inslaget kommer via sto, överstrukna siffror att inslaget kommer via hingst.

Partiell inavelskoefficient
Den inavelskoefficient som följer av inaveln på just denna anförälder.

Notera: Det går inte att beräkna total inavelskoefficient genom att summera de partiella koefficienterna. Vissa inslag kommer då att räknas dubbelt och dessutom måste anförälderns egen inavelskoefficient tas med i beräkningen.

[stäng fönstret]