Särskilda inslag

Det här är en tabell innehållande vissa betydelsefulla hästar som finns i stamtavlan, tillsammans med information om var inslagen finns och släktskapsgrad.

Anförälderns namn
Namnet på den betydelsefulla anföräldern

tot
Antalet positioner i stamtavlan där anföräldern finns.

x
Antalet x-positioner i stamtavlan där anföräldern finns.

y/m
Markerar om anföräldern finns i y-position eller m-position.

R
Släktskapsgraden mellan denna anförälder och analyshästen (det vill säga andelen gener hos de två hästarna som är identiska till följd av arv).

[stäng fönstret]